• Cung cấp Thyristor, Diode (Đi ốt), IGBT hãng IXYS

Cung cấp Thyristor, Diode (Đi ốt), IGBT hãng IXYS

  • Mã SP:

CHi tiết sản phẩm

Cung Cấp Thyristor - Diode - IGBT chính hãng IXYS


OCEAN AUTOMATION JSC chuyên cung cấp Thyristor, Diode (đi ốt), IGBT hãng IXYS với các model thông dụng như sau:  MCC26-16io8B, MCO25-16io1, MCC44-16io8B, MCC44-16io1B, MCO50-16io1, MCC56-16io8B, MCC56-16io1B, MCC56-16io1, MCO75-16io1, MCC72-16io1B, MCC72-16io8B, MCO100-16io1, VCC2x105-16io7, VCK105-16io7,  VCC105-16io7, VCA105-16io7, MCC95-16io1B, MCC95-16io8B, MCC132-16io1, MCMA140P1600TA, MCO150-16io1, VCO132-16io7, VCO180-16io7, MCC162-16io1, MCMA200P1600SA, MCC200-16io1, MCC210-16io1, MCC225-16io1, MCC255-16io1, MCC220-16io1, MCMA260P1600YA, MCMA265P1600KA, MCC250-16io1, MCC310-16io1, MCC312-16io1, MCO500-16io1, MCO600-16io1, MCC501-16io2, MCC551-16io2, MCO801-16io1.....
 

MCC310 IXYSMCC312 IXYSMCC95 IXYS

Mã sản phẩm:
 

PartNumber

Division

VRRM
VDRM
(V)

ITAVM
Tc=85°C
(A)

ITRMS
(A)

ITSM
10ms
Tvj=45°C
(A)

ITSM
8.33ms
Tvj=45°C
(A)

VT0
(V)

rT
(mOhms)

Tvjm
(°C)

RthJC
max
(K/W)

RthCH
(K/W)

Config

Ckt Diag

Package
Style

Status

MCC19-08io1B

IXYS POWER

800

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC19-08io8B

IXYS POWER

800

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC21-08io8B

IXYS POWER

800

21

33

320

345

0.85

15

125

1.10

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC26-08io8B

IXYS POWER

800

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC26-08io1B

IXYS POWER

800

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC44-08io1B

IXYS POWER

800

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC44-08io8B

IXYS POWER

800

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC56-08io8B

IXYS POWER

800

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC56-08io1B

IXYS POWER

800

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC72-08io8B

IXYS POWER

800

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC72-08io1B

IXYS POWER

800

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC95-08io8B

IXYS POWER

800

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC95-08io1B

IXYS POWER

800

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC132-08io1

IXYS POWER

800

130

300

4750

5130

0.80

1.50

125

0.23

0.10

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC162-08io1

IXYS POWER

800

181

300

6000

6480

0.88

1.15

125

0.155

0.07

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC310-08io1

IXYS POWER

800

320

500

9200

9940

0.80

0.82

140

0.11

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y2-DCB (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC19-12io1B

IXYS POWER

1200

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC19-12io8B

IXYS POWER

1200

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC21-12io8B

IXYS POWER

1200

21

33

320

345

0.85

15

125

1.10

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCMA25P1200TA

IXYS POWER

1200

25

40

400

430

0.87

13

140

1.20

13

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC26-12io1B

IXYS POWER

1200

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC26-12io8B

IXYS POWER

1200

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCO25-12io1

IXYS POWER

1200

32

50

370

400

0.86

13.9

150

1.10

0.30

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCMA35P1200TA

IXYS POWER

1200

35

55

520

560

0.87

9.8

140

0.90

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC44-12io8B

IXYS POWER

1200

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC44-12io1B

IXYS POWER

1200

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA50P1200TA

IXYS POWER

1200

50

79

800

865

0.89

5.30

140

0.70

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO50-12io1

IXYS POWER

1200

57

90

740

800

0.88

6.00

150

0.72

0.20

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCC56-12io1B

IXYS POWER

1200

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC56-12io8B

IXYS POWER

1200

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCMA65P1200TA

IXYS POWER

1200

65

105

1150

1240

0.85

4.80

140

0.50

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO75-12io1

IXYS POWER

1200

80

125

1070

1160

0.85

5.50

150

0.45

0.10

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCC72-12io8B

IXYS POWER

1200

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC72-12io1B

IXYS POWER

1200

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA85P1200TA

IXYS POWER

1200

85

135

1500

1620

0.85

3.90

140

0.38

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO100-12io1

IXYS POWER

1200

101

160

1400

1510

0.85

4.50

150

0.35

0.10

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCMA110P1200TA

IXYS POWER

1200

110

170

1900

2050

0.85

3.30

140

0.30

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC95-12io1B

IXYS POWER

1200

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC95-12io8B

IXYS POWER

1200

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

VCO132-12io7

IXYS POWER

1200

130

200

3600

3850

0.80

1.65

150

0.25

0.10

Single

VCO

ECO-PAC 2

Active Part

MCC132-12io1

IXYS POWER

1200

130

300

4750

5130

0.80

1.50

125

0.23

0.10

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA140P1200TA

IXYS POWER

1200

140

220

2400

2590

0.85

2.80

140

0.22

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO150-12io1

IXYS POWER

1200

158

250

2000

2160

0.84

3.50

150

0.20

0.10

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

VCO180-12io7

IXYS POWER

1200

180

280

4500

4900

0.75

1.23

150

0.17

0.06

Single

VCO

ECO-PAC 2

Active Part

MCC162-12io1

IXYS POWER

1200

181

300

6000

6480

0.88

1.15

125

0.155

0.07

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC225-12io1

IXYS POWER

1200

220

400

8000

8640

0.79

0.83

140

0.157

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC255-12io1

IXYS POWER

1200

250

450

9200

9940

0.80

0.68

140

0.14

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC312-12io1

IXYS POWER

1200

320

520

9600

10400

0.80

0.68

140

0.12

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC310-12io1

IXYS POWER

1200

320

500

9200

9940

0.80

0.82

140

0.11

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y2-DCB (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO500-12io1

IXYS POWER

1200

560

880

17000

18400

0.80

0.38

140

0.072

0.024

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC551-12io2

IXYS UK-WESTCODE

1200

-

-

18000

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC501-12io2

IXYS UK-WESTCODE

1200

-

-

14500

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC19-14io8B

IXYS POWER

1400

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC19-14io1B

IXYS POWER

1400

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC21-14io8B

IXYS POWER

1400

21

33

320

345

0.85

15

125

1.10

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC26-14io1B

IXYS POWER

1400

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC26-14io8B

IXYS POWER

1400

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC44-14io1B

IXYS POWER

1400

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC44-14io8B

IXYS POWER

1400

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC56-14io8B

IXYS POWER

1400

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC56-14io1B

IXYS POWER

1400

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC72-14io8B

IXYS POWER

1400

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC72-14io1B

IXYS POWER

1400

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC95-14io1B

IXYS POWER

1400

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC95-14io8B

IXYS POWER

1400

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC132-14io1

IXYS POWER

1400

130

300

4750

5130

0.80

1.50

125

0.23

0.10

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA140P1400TA

IXYS POWER

1400

140

220

2400

2590

0.85

2.80

140

0.22

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC162-14io1

IXYS POWER

1400

181

300

6000

6480

0.88

1.15

125

0.155

0.07

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC200-14io1

IXYS POWER

1400

216

340

8000

8640

0.80

1.40

125

0.13

0.05

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC225-14io1

IXYS POWER

1400

220

400

8000

8640

0.79

0.83

140

0.157

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC255-14io1

IXYS POWER

1400

250

450

9200

9940

0.80

0.68

140

0.14

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC310-14io1

IXYS POWER

1400

320

500

9200

9940

0.80

0.82

140

0.11

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y2-DCB (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC312-14io1

IXYS POWER

1400

320

520

9600

10400

0.80

0.68

140

0.12

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO500-14io1

IXYS POWER

1400

560

880

17000

18400

0.80

0.38

140

0.072

0.024

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC551-14io2

IXYS UK-WESTCODE

1400

-

-

18000

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC501-14io2

IXYS UK-WESTCODE

1400

-

-

14500

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCO801-14io1

IXYS UK-WESTCODE

1400

-

-

30000

-

-

-

125

0.042

0.01

Single

MCO

 

Active Part

MCC19-16io8B

IXYS POWER

1600

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC19-16io1B

IXYS POWER

1600

18

40

400

430

0.85

18

125

1.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC21-16io8B

IXYS POWER

1600

21

33

320

345

0.85

15

125

1.10

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCMA25P1600TA

IXYS POWER

1600

25

40

400

430

0.87

13

140

1.20

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC26-16io1B

IXYS POWER

1600

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC26-16io8B

IXYS POWER

1600

27

50

520

560

0.85

11

125

0.88

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCO25-16io1

IXYS POWER

1600

32

50

370

400

0.86

13.9

150

1.10

0.30

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCMA35P1600TA

IXYS POWER

1600

35

55

520

560

0.87

9.80

140

0.90

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC44-16io8B

IXYS POWER

1600

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC44-16io1B

IXYS POWER

1600

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA50P1600TA

IXYS POWER

1600

50

79

800

865

0.89

5.30

140

0.70

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO50-16io1

IXYS POWER

1600

57

90

740

800

0.88

6.00

150

0.72

0.20

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCC56-16io8B

IXYS POWER

1600

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC56-16io1B

IXYS POWER

1600

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA65P1600TA

IXYS POWER

1600

65

105

1150

1240

0.85

4.80

140

0.50

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO75-16io1

IXYS POWER

1600

80

125

1070

1160

0.85

5.50

150

0.45

0.10

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCC72-16io1B

IXYS POWER

1600

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA85P1600TA

IXYS POWER

1600

85

135

1500

1620

0.85

3.90

140

0.38

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC72-16io8B

IXYS POWER

1600

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCO100-16io1

IXYS POWER

1600

101

160

1400

1510

0.85

4.50

150

0.35

0.10

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

MCMA110P1600TA

IXYS POWER

1600

110

170

1900

2050

0.85

3.30

140

0.30

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA110P1600VA

IXYS POWER

1600

110

170

1900

2050

0.85

3.3

140

0.30

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

V1-A-Pack

Active Part

MCC95-16io8B

IXYS POWER

1600

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC95-16io1B

IXYS POWER

1600

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC132-16io1

IXYS POWER

1600

130

300

4750

5130

0.80

1.50

125

0.23

0.10

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

VCO132-16io7

IXYS POWER

1600

130

200

3600

3850

0.80

1.65

150

0.25

0.10

Single

VCO

ECO-PAC 2

Active Part

MCMA140P1600TA

IXYS POWER

1600

140

220

2400

2590

0.85

2.80

140

0.22

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO150-16io1

IXYS POWER

1600

158

250

2000

2160

0.84

3.50

150

0.20

0.10

Single

MCO

SOT-227B

Active Part

VCO180-16io7

IXYS POWER

1600

180

280

4500

4900

0.75

1.23

150

0.17

0.06

Single

VCO

ECO-PAC 2

Active Part

MCC162-16io1

IXYS POWER

1600

181

300

6000

6480

0.88

1.15

125

0.155

0.07

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA200P1600SA

IXYS POWER

1600

200

314

6000

6480

0.81

1.60

140

0.15

0.08

Phase Leg

MCMA...P...

SimBus A

Active/New Product

MCC200-16io1

IXYS POWER

1600

216

340

8000

8640

0.80

1.40

125

0.13

0.05

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC225-16io1

IXYS POWER

1600

220

400

8000

8640

0.79

0.83

140

0.157

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC255-16io1

IXYS POWER

1600

250

450

9200

9940

0.80

0.68

140

0.14

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA260P1600YA

IXYS POWER

1600

260

408

8300

8970

0.81

1.23

140

0.13

0.08

Phase Leg

MCMA...P...

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active/New Product

MCMA265P1600KA

IXYS POWER

1600

268

421

8500

9180

0.80

0.75

140

0.16

0.04

Phase Leg

MCMA...P...

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active/New Product

MCC310-16io1

IXYS POWER

1600

320

500

9200

9940

0.80

0.82

140

0.11

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y2-DCB (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC312-16io1

IXYS POWER

1600

320

520

9600

10400

0.80

0.68

140

0.12

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO500-16io1

IXYS POWER

1600

560

880

17000

18400

0.80

0.38

140

0.072

0.024

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO600-16io1

IXYS POWER

1600

600

940

15000

16200

0.81

0.40

140

0.065

0.020

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA700P1600CA

IXYS POWER

1600

700

1100

19000

20500

0.82

0.40

140

0.05

0.02

Phase Leg

MCMA...P...

ComPack

Active Part

MCMA700P1600NCA

IXYS POWER

1600

700

1100

19000

20500

0.82

0.40

140

0.05

0.02

Phase Leg

MCMA...P...

ComPack

Active Part

MCO801-16io1

IXYS UK-WESTCODE

1600

-

-

30000

-

-

-

125

0.042

0.01

Single

MCO

 

Active/New Product

MCC501-16io2

IXYS UK-WESTCODE

1600

-

-

14500

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC551-16io2

IXYS UK-WESTCODE

1600

-

-

18000

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC44-18io8B

IXYS POWER

1800

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC44-18io1B

IXYS POWER

1800

49

77

1150

1240

0.85

5.30

125

0.53

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC56-18io1B

IXYS POWER

1800

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC56-18io8B

IXYS POWER

1800

60

100

1500

1620

0.85

3.70

125

0.45

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC72-18io1B

IXYS POWER

1800

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC72-18io8B

IXYS POWER

1800

85

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.30

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC95-18io1B

IXYS POWER

1800

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC95-18io8B

IXYS POWER

1800

116

180

2250

2430

0.85

2.40

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io8B

TO-240 AA (w/o Kelvin contact)

Active Part

MCC132-18io1

IXYS POWER

1800

130

300

4750

5130

0.80

1.50

125

0.23

0.10

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA140P1800TA

IXYS POWER

1800

140

220

2400

2590

0.85

2.80

140

0.22

0.20

Phase Leg

MCMA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC162-18io1

IXYS POWER

1800

181

300

6000

6480

0.88

1.15

125

0.155

0.07

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC200-18io1

IXYS POWER

1800

216

340

8000

8640

0.80

1.40

125

0.13

0.05

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC225-18io1

IXYS POWER

1800

220

400

8000

8640

0.79

0.83

140

0.157

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC255-18io1

IXYS POWER

1800

250

450

9200

9940

0.80

0.68

140

0.14

0.4

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC312-18io1

IXYS POWER

1800

320

520

9600

10400

0.80

0.68

140

0.12

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC310-18io1

IXYS POWER

1800

320

500

9200

9940

0.80

0.82

140

0.11

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y2-DCB (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO500-18io1

IXYS POWER

1800

560

880

17000

18400

0.80

0.38

140

0.072

0.024

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO600-18io1

IXYS POWER

1800

600

940

15000

16200

0.81

0.40

140

0.065

0.020

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCMA700P1800CA

IXYS POWER

1800

700

1100

19000

20500

0.82

0.40

140

0.05

0.02

Phase Leg

MCMA...P...

ComPack

Active Part

MCO801-18io1

IXYS UK-WESTCODE

1800

-

-

30000

-

-

-

125

0.042

0.01

Single

MCO

 

Active/New Product

MCC501-18io2

IXYS UK-WESTCODE

1800

-

-

14500

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC94-20io1B

IXYS POWER

2000

104

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC161-20io1

IXYS POWER

2000

165

300

6000

6480

0.80

1.60

125

0.155

0.07

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC224-20io1

IXYS POWER

2000

250

390

8000

8640

0.72

1.20

140

0.139

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Inactive Part

MCO450-20io1

IXYS POWER

2000

464

750

15000

16200

0.77

0.42

140

0.072

0.024

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO600-20io1

IXYS POWER

2000

600

940

15000

16200

0.81

0.40

140

0.065

0.020

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC431-20io2

IXYS UK-WESTCODE

2000

-

-

10900

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCO741-20io1

IXYS UK-WESTCODE

2000

-

-

23400

-

-

-

125

0.0405

0.01

Single

MCO

 

Active/New Product

MCNA40P2200TA

IXYS POWER

2200

40

63

500

540

0.84

11.4

140

0.70

0.20

Phase Leg

MCNA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCNA55P2200TA

IXYS POWER

2200

55

86

1000

1080

0.84

6.5

140

0.50

0.20

Phase Leg

MCNA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCNA75P2200TA

IXYS POWER

2200

75

118

1400

1510

0.84

5.0

140

0.38

0.20

Phase Leg

MCNA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCNA95P2200TA

IXYS POWER

2200

95

149

1700

1840

0.84

4.1

140

0.30

0.20

Phase Leg

MCNA...P...

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC94-22io1B

IXYS POWER

2200

104

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCNA120P2200TA

IXYS POWER

2200

120

190

1700

1840

0.90

3.70

140

0.22

0.20

Phase Leg

MCNA...P...

TO-240AA

Active Part

MCNA150P2200YA

IXYS POWER

2200

150

235

4300

4650

0.86

2.1

140

0.21

0.11

Phase Leg

MCNA...P...

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active/New Product

MCC161-22io1

IXYS POWER

2200

165

300

6000

6480

0.80

1.60

125

0.155

0.07

Phase Leg

MCC..io1

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active Part

MCNA180P2200YA

IXYS POWER

2200

180

280

5400

5830

0.85

1.8

140

0.17

0.09

Phase Leg

MCNA...P...

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active/New Product

MCNA220P2200YA

IXYS POWER

2200

220

345

7200

7780

0.84

1.5

140

0.13

0.07

Phase Leg

MCNA...P...

Y4-M6 (+ Kelvin contact)

Active/New Product

MCC224-22io1

IXYS POWER

2200

250

390

8000

8640

0.72

1.20

140

0.139

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC310-22io1

IXYS POWER

2200

320

520

8000

8640

0.76

0.97

140

0.112

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y2-DCB (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO450-22io1

IXYS POWER

2200

464

750

15000

16200

0.77

0.42

140

0.072

0.024

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCO600-22io1

IXYS POWER

2200

600

940

15000

16200

0.81

0.40

140

0.065

0.020

Single

MCO

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCNA650P2200CA

IXYS POWER

2200

650

1020

16000

17300

0.75

0.63

140

0.045

0.02

Phase Leg

MCNA...P...

ComPack

Active/New Product

MCC431-22io2

IXYS UK-WESTCODE

2200

-

-

10900

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCO741-22io1

IXYS UK-WESTCODE

2200

-

-

23400

-

-

-

125

0.0405

0.01

Single

MCO

 

Active Part

MCC94-24io1B

IXYS POWER

2400

104

180

1700

1840

0.85

3.20

125

0.22

0.20

Phase Leg

MCC..io1B

TO-240 AA (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC224-24io1

IXYS POWER

2400

250

390

8000

8640

0.72

1.20

140

0.139

0.04

Phase Leg

MCC..io1

Y1-CU (+ Kelvin contact)

Active Part

MCC431-24io2

IXYS UK-WESTCODE

2400

-

-

10900

-

-

-

125

0.062

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC320-30io2

IXYS UK-WESTCODE

3000

-

-

5000

-

-

-

125

0.065

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC320-32io2

IXYS UK-WESTCODE

3200

-

-

5000

-

-

-

125

0.065

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC320-34io2

IXYS UK-WESTCODE

3400

-

-

5000

-

-

-

125

0.065

0

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC320-36io2

IXYS UK-WESTCODE

3600

-

-

5000

-

-

-

125

0.065

0.02

Phase Leg

 

 

Active/New Product

MCC500-16io1

IXYS UK-WESTCODE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Phase out/Obsolet

IXYS


 

Tag:

Liên hệ Với Chúng Tôi

Công ty cổ phần thiết bị điện và tự động hóa Đại Dương, nhà phân phối các thiết bị công nghiệp chính hãng Parker, đồng thời là Trung tâm kỹ thuật Parker số 1 tại Việt Nam. 

 

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp (bao gồm cả cài đặt và sửa chữa) các bộ điều khiển Parker như: Biến tần Parker AC10, AC30, 690P, các bộ điều khiển động cơ một chiều 590P, 591P, 590C, 591C, 514C, 512C, ....

 

Không chỉ cung cấp hàng hóa chính hãng, điểm mạnh của chúng tôi còn là tư vấn thiết kế, chế tạo trọn bộ và sửa chữa các loại máy công nghiệp như: Máy thu dây cáp điện, máy nhả dây cáp điện, máy bện, máy vặn xoắn, máy cán nhôm, đồng, sắt, máy cán dây hàn, máy chia cuộn, máy tẩy rửa đồng..... dùng biến tần Parker, bộ điều khiển DC Drive Parker kết hợp với PLC, controller, HMI của các hãng nổi tiếng khác. Với trang thiết bị hiện đại, cùng với hệ thống quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành nghề trình độ cao, công ty chúng tôi sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tác Qúy khách hàng khác nhau.

 

Ngoài Parker chúng tôi còn chuyên cung cấp các dòng bán dẫn IGBT, Thyristor, Diode,...của nhiều hãng nổi tiếng như Semikron, IXYS, Eupec, Westcode, Fuji, Mitsubishi, Poseico,... Đồng thời là nhà cung cấp và tư vấn kỹ thuật độc quyền cho hãng Motrona (Đức) tại Việt Nam

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần thiết bị điện và tự động hóa Đại Dương

Địa chỉ: Số 20, ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024 85878937 - Hotline: 0902717888 / 0906016667

Email: hitech@tudonghoadaiduong.com.vn

Website: http://parkerhanoi.vn