Cung cấp biến tần Parker

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các biến tần Parker như 

Biến tần Parker AC10:

10G-42-0020-BN

10G-42-0020-BF

10G-42-0040-BN

10G-42-0040-BF

10G-42-0065-BN

10G-42-0065-BF

10G-43-0080-BN

10G-43-0080-BF

10G-43-0090-BN

10G-43-0090-BF

10G-43-0120-BN

10G-43-0120-BF

10G-44-0170-BN

10G-44-0170-BF

10G-44-0230-BN

10G-44-0230-BF

10G-45-0320-BN

10G-45-0320-BF

10G-45-0380-BN

Biến tần Parker AC690P

 

Biến tần Parker AC30