Ứng dụng biến tần Parker AC30

Ứng dụng Biến tần Parker AC30

Biến tần Parker được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy dây cáp điện: Máy rút đại, máy rút trung, máy rút rem, máy 37, máy 54, máy thu dây (biến tần điều khiển mô men để duy trì lực kéo dây), ..... 

Biến tần Parker được lắp đặt để điều khiển tốc độ cho cầu trục, cổng trục, nâng hạ tải trọng, di chuyển xe lớn, xe con,....

Biến tần Parker dùng để điều khiển tốc độ cho máy thổi màng ni lông, máy in 1 trục, 6 trục, máy cắt bao bì ......

Biến tần Parker điều khiển cho các động cơ bơm, quạt để tiết kiệm năng lượng